Băng dính hai mặt chuyên dụng

15,000 VNĐ

10,000 VNĐ

Đặc biệt về BabyStyle

Set sinh nhật được thiết kế tại VN

Set sinh nhật được thiết kế tại VN

Set sinh nhật được thiết kế tại VN

MUA NGAY

Đặt hàng ngay không cần đăng ký


Băng dính hai mặt chuyên dụng sử dụng để dán bóng, được sử dụng nhiều trong trang trí.Băng dính 2 mặt chuyên dụng

Băng dính 2 mặt chuyên dụng

Dạng dính hình keo tròn dễ bóc, khả năng dính tốt.
Băng dính hai mặt

Băng dính hai mặt
Băng dính chuyên dụng dính bóng bay
Băng dính chuyên dụng dính bóng bay

 

 

 

Nội dung đang cập nhật